Arhive etichetă: validitate

Coeficientul Alpha (Cronbach)

Acest coeficient este folosit pentru a studia consistența internă a itemilor unui chestionar sau poate fi folosit ca metodă de reducere a unor itemi. Pentru a înțelege mai bine cum functionează acest coeficient voi lua un exemplu. Fie un chestionar cu 7 itemi aplicat pe un lot de 16 subiecți. Datele au fost introduse în SPSS (date fictive):

snspa040

Pentru a calcula coeficientul alpha vom da un clic pe AnalyzeScale – Reliability Analysis

snspa041

Va apărea fereastra în care vom indica itemii ce dorim să-i analizăm (în acest exemplu am analizat coeficientul alpha pentru toți cei 7 itemi, dar putea să calculez coeficientul și pentru doar o parte din itemi). Apoi vom da un clic butonul Statistics pentru a indica faptul că dorim să vedem și cum se modifică coeficientul alpha dacă reducem un item:

snspa042

Apoi vom da un clic pe Continue și în fereastra Reliability Analysis vom da un clic pe OK. În fereastra Output vom avea următoarele tabele:

snspa043

Observăm ca am obținut o valoare de 0,779 pentru coeficientul Alpha Cronbach. Avem următoarea interpretare pentru coeficientul alpha:

snspa044

Deci coeficientul obținut ( 0,779) are o consistență bună. Al treilea tabel îl vom folosi pentru a îmbunătăti valoarea coeficientului. Observăm că dacă am reduce itemul 07 am obține o valoare de 0,816 pentru coeficientul alpha. vom relua operațiile pe care le-am realizat la începutul acestei postări (nu am selectat itemul07 și nu mai e nevoie să dăm un clic pe Statistics deoarece opțiunea selectată a rămas activă):

snspa045

În fereastra Output vor apărea următoarele tabele:

snspa046

Observăm că am obținut un coeficient mai bun ( 0,816). Din al treilea tabel observăm că orice item am scoate din itemii rămași, am obține valori mai mici pentru coeficientul alpha.