Comparația mediilor (paired) – PSPP

Într-o baza de date s-au trecut rezultatele a patru teste ce au fost date într-o clasă de elevi:

feb_008

Dorim să studiem dacă există diferențe semnificative între media punctajelor obținute la literatură și media punctajelor obținute la matematică. Având în vedere modul de realizare a bazei de date, suntem în cazul testul t tip pereche (paired). Vom alege următoarele opțiuni din meniu: Analyze – Compare means – Paired Sample T Test. Va apărea fereastra:

feb_007

Am selectat „Literatura” apoi am dat un clic pe săgeata dintre cele 2 ferestre și „Literatura” a apărut în fereastra Test Pair(s). La fel, vom face și pentru „Matematica”. Apoi vom da un clic pe OK. Se va deschide automat fereastra Output:

feb_008

În colțul din dreapta jos avem valoarea lui p = 0,09. Deoarece aceasta este mai mare ca 0,05 înseamnă că avem diferențe nesemnificative între media la testul de Literatură (=8,79) și media la testul de Matematică (=8,44).

Comparația mediilor a două eșantioane independente

S-a aplicat un test unui lot de 24 de subiecți (12 femei si 12 bărbați). Scorurile obținute la acest test au fost scris într-un fișier din PSPP:

snspa113

Subiecții de gen feminin au fost codificati cu valoarea 0 si cei de gen masculin au fost codificați cu valoarea 1. Dorim să studiem dacă avem diferențe semnificative între media scorurilor obținute de femei și media scorurilor obținute de bărbați. Pentru aceasta vom da câte un clic pe următoarele opțiuni (din meniu): Analyze-Compare Means – Independent Sample T Tests. Va aparea următoarea fereastră:

snspa114

În fereastra de mai sus am „trecut” variabila test01 în fereastra Test Variable(s) și variabila cod_grup în fereastra Define Groups. Apoi vom da un clic pe butonul Define Groups:

snspa115

În ferestra ce se va deschide va trebui să specificăm codurile pentru fiecare grup de subiecți. In cazul nostru avem valoarea 0 pentru primul grup și valoarea 1 pentru al doilea grup. Apoi vom da un clic pe butonul Continue , iar în fereastra Independent-Samples T Test vom da un clic pe OK. Se va deschide fereastra Output, unde avem rezultatele:

snspa116

Observăm că Sig.(2-tailed) pentru t-test este 0,03. Acesta fiind mai mic decât 0,05 înseamnă că avem diferențe semnificative între medii.