Statistica descriptivă – PSPP

Am pus într-o bază de date rezultatele obținute de 30 de elevi la 4 teste (date fictive). Rezultatele le-am pus pe o foaie în PSPP.

feb_008

Să presupunem că dorim să calculăm valoarea minimă, valoarea maximă, media, abaterea standard, asimetria pentru punctajele obținute la testele de la literatură și de la matematică. Pentru aceasta din meniu selectăm următoarele opțiuni: Analyze-Descriptive Statistics – Frequencies. Va apărea fereastra:

feb_009

Mai întâi va trebui să specificăm variabilele pentru care dorim să realizăm statistica descriptivă. Pentru aceasta vom da un clic pe Literatura apoi vom apăsa pe butonul cu săgeată și Literatura va dispărea din fereastra din stânga și apărea în fereastra cu variable. La fel vom face și pentru Matematica. În fereastra Statistics vedem că au fost implicit selectate media, abaterea standard, minim și maxim. Pentru a selecta și asimetria vom da un clic pe Skewnes:

feb_010

Vom da un clic pe OK. Se va deschide o noua fererastră Output în care se vor afișa rezultatele:

feb_011

In imaginea de mai sus se văd doar datele pentru Literatura (pentru a vedea toate datele putem maximiza fereastra sau mergem cu cursorul în josul paginii).

în primul tabel avem:

  • în a doua coloană – valorile
  • în a treia coloană – frecvențele absolute
  • în a patra coloană – procentul
  • în a șasea coloană – procentul cumulat

În al doilea tabel avem valorile indicatorilor ce am dorit să-i calculăm. Aceste rezultate le putem printa sau le putem salva (recomand să fie salvate cu extensia .txt pentru a putea fi citite pe orice computer). Aceste opțiuni le găsim dând un clic pe opțiunea File din meniul ferestrei Output.

Analiza varianței bifactorială (scoruri nerelaționate)

Exemplu (date fictive)

S-a măsurat atenția voluntară pentru un grup de 36 de elevi și eleve din clasele a 3-a și a 4-a. Rezultatele au centralizate într-o bază de date din SPSS:

snspa034

Având în vedere modul în care a fost organizat experimentul vom realiza o analiză univariată în care vom studia influența celor doi factori (clasa, sex) asupra datelor culese. Vom da un clic pe AnalyzeGeneral Linear ModelUnivariate

snspa035

Va apărea următoarea fereastră unde vom completa conform imaginii de mai jos:

snspa036

Apoi vom da un clic pe Options:

snspa037

În această fereastră vom bifa opțiunile Descriptive statistics și Homogeneity tests. Apoi vom da un clic pe Continue, iar în fereastra Univariate vom da un clic pe OK. În fereastra Output vor apărea patru tabele. Primele două vor prezenta statistica descriptivă asociată calculelor:

snspa038

Următoarele două tabele vor fi:

snspa039

Primul tabel vedem dacă avem îndeplinită condiția de omogenitate a datelor. Având valoarea p = 0,079 > 0,050 omogenitatea este asigurată. În al doilea tabel în coloana a 6-a avem valorile p asociate factorilor. Pentru Clasa avem valoarea p = 0,006 < 0,050, iar pentru factorul Sex avem valoarea p = 0,139 > 0,050. Deci factorul Sex nu influențează datele noastre. Aceasta înseamnă că vom putea face analiza datelor ținând cont doar de Clasa în care sunt elevii.