Arhive etichetă: reprezentare grafică

Curba ROC în PSPP

Deoarece curba ROC este folosită adeseori în cercetările din domeniul medical, exemplul pe care voi explica folosirea curbei ROC va folosi date din medicină:

Exemplu:

Pe un lot de 51 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 26 și 79 de ani s-a studiat dacă vârsta este un factor determinant în pentru bolnavii cu diabet. Pentru aceasta am pus într-un tabel pe o coloană varsta pacientilor și pe altă coloană am codificat cu 1 daca pacientul are diabet și 0 dacă pacientul nu are diabet (având 51 de înregistrări am pus doar o parte din date în tabelul de mai jos):

15_08_001

Apoi în meniu dăm un clic pe Analyze și apoi pe ROC Curve:

15_08_002

După ce vom da un clic pe opțiunea ROC Curve, va apărea fereastra:

15_08_003

În această fereastră la Test Variable am pus varibila Varsta (am da un clic pe variabila Varsta în fereastra stângă, apoi am dat un clic pe săgeata din dreptul ferestrei Test Variable). La fel vom selecta la State Variable variabila binomială Diabet_zaharat. Vom mai bifa opțiunile ROC Curve, With diagonal reference line (pentru a avea pe diagrama o linie pentru prima diagonală) și Coordinate points of the ROC Curve. Apoi vom da un clci pe OK. În fereastra Output vor apărea următoarele rezultate

15_08_004

Primul tabel ne arată câși pacienți au diabet și câți nu (în exemplul nostru 16 pacientți au diabet și 35 nu au diabet). În al doilea tabel avem aria egală cu 0,69. În conformitate cu teoria (vezi postarea aceasta) modelul este acceptat. (se află la nivelul corect (fair)).

În tabelul de mai jos sunt trecute punctele pentru specificitate și sensibilitate a modelului, puncte utile în calcularea punctului de cutt-off:

15_08_005