Testul Wilcoxon

Primul lucru ce trebuie stabilit, înainte de a aplica unul din testele rangurilor, este să vedem ce tip de date (scoruri) avem: scoruri relaționate (corelate) sau scoruri nerelaționate (necorelate). În funcție de tipul de scoruri vom stabili testul pe care-l vom aplica:

snspa047

 

Observație. Deși înrudite cele 2 concepte, corelare și corelație, sunt diferite. Primul se aplică datelor univaritate, al doilea se referă la date bivariate.

Exemplu (date fictive). În timpul sesiunii s-a măsurat anxietatea voalată pentru un grup de 10 studenți. Măsurătorile au fost realizate dimineața și seara. Dorim să vedem dacă există diferențe între aceste 2 măsurători. Datele au fost puse în SPSS:

snspa048

Măsurătorile au fost realizate pe același grup de studenți (în momente diferite). Deci datele noastre sunt relationate (corelate). În acest caz vom aplica testul Wilcoxon.

Ca în figura de mai jos vom da un clic pe AnalyzeNonparametric Tests2. Related Samples

snspa049

Se va deschide următoarea fereastră în care vom introduce informații despre scorurile ce dorim să le analizăm și tipul de test ce dorim să fie folosit.

snspa050

( Dacă am fi dorit să aplicăm testul semnului am fi bifat opțiunea Sign) . Dând un clic pe butonul OK vom obține următoarele tabele cu rezultate:

snspa051

Primul tabel reprezintă o statistică descriptivă (câte scoruri au fost mai mari, mai mici sau egale – seara vs dimineața). În al doilea tabel avem valoarea p = 0,008 (al doilea rând). Deoarece această valoare este mai mică decât 0,050 înseamnă că avem diferențe semnificative între cele două eșantioane.

În concluzie putem scrie:  Scorurile obținute la anxietatea voalată seara sunt semnificativ mai mari decât scorurile obținute la anxietatea voalată dimineața. Adică putem spune că, în sesiune studenții manifestă o anxietate voalată mai mare seara comparativ cu anxietatea voalată dimineața.

Testul U Mann-Whitney

Acest test se aplica pentru date independente. Elevilor din clasa a 3-a li s-a aplicat un test de atenție voluntară. Datele au fost puse în SPSS:

snspa052

unde pentru variabila sex am făcut următoarea codificare: 0 – fete, 1 – băieți.

Deoarece avem grupuri independente și nu avem informații despre distribuția datelor vom folosi testul neparametric Mann-Whitney. Pentru aceasta vom da câte un clic pe următoarele opțiuni: AnalyzeNonparametric Tests2Independent Samples

snspa053

Se va deschide fereastra în care vom specifica eșantioanele ce dorim să le comparăm:

snspa054

Astfel la Test Variable list vom pune variabila cu scorurile de la Atenția voluntară, la Grouping Variable vom pune variabila Sex care ne împarte grupurile. Apoi vom da un clic pe butonul Define Groups de sub Grouping Variable si se va deschide o fereastra unde vom scrie ce coduri am folosit pentru fiecare grup. Dăm un clic pe Continue, iar în ferestra cu declarațiile variabilelor vom da un clic pe OK. Se va deschide fereastra Output în care vor fi afișate tabelele cu rezultatele:

snspa055

Pe a patra linie avem valoarea p asociată acestui test: p = 0,275. Deoarece aceasta este mai mare ca 0,050 vom spune că: În urma aplicării testului U Mann Whitney nu am găsit diferențe semnificative între fetele și băieții din clasa a treia în ceea ce privește scorurile obținute la atenția voluntară.