Importarea datelor în PSPP

În exemplul de mai jos voi arăta cum se importă datele dintr-un fișier Excel. Metoda poate fi aplicată și pentru a importa datele și din alte foi de calcul (de exemplu Libre Office Calc), ținând cont de faptul că fișierul ce trebuie salvat, se salvează ca *.csv .
Să presupunem că avem în Excel o bază de date în care am pus notele a 30 de elevi la patru discipline:

snspa043

La gen am pus 0 pentru masculin și 1 pentru feminin. Dorim să transferăm (importăm) în PSPP aceste date. În PSPP nu putem să importăm direct datele din Excel. De aceea va trebui mai întâi să salvăm fișierul Excel ca fișier csv (comma-separated values sau character-separated values). Pentru aceasta, în Excel vom da un clic pe opțiunea Save As și din fereastra ce va apărea vom alege ultima opțiune – Other formats. In fereastra ce va apărea la opțiunea Save as type (în partea de jos a ferestrei) vom alege CSV(comma delimited)(*.csv), apoi vom da un clic pe Save.

snspa044

Vom fi atenționați de faptul că nu se va putea salva decât o foaie de Excel. Vom da clic pe OK (dacă avem mai multe foi excel vom salva fiecare foaie ]n câte un fișier separat). Apoi va apărea o altă fereastră în care vom fi atenționați că s-ar putea ca anumite elemente să se piardă atunci când facem această transformare a fișierului. Având în vedere că nu avem formule sau alte elemente specifice Excelului, putem da clic pe optiunea Yes (păstrăm extensia csv pentru fișierul salvat).

Acum avem fișierul pregătit sa fie importat în PSPP. Deschidem PSPP. Apoi dăm un clic pe File și din fereastra care va apărea vom alege opțiunea Imported Delimited Text Data. În fereastra ce va apărea vom alege fișierul salvat în format csv (fereastra de mai jos arată un exemplu de lucru în Ubuntu. În Windows s-ar putea să existe mici diferențe ale formei ferestrei):

snspa045

După ce vom da un clic pe Open va apărea fereastra:

snspa046

Aici ne spune că avem 31 de rânduri de text selectate. (Există posibilitatea de a alege mai puține rânduri de importat, dar în exemplul nostru vom importa toate rândurile). Apoi vom da un clic pe Foward. Va apărea fereastra:

snspa047

Vom da un clic pe al doilea rând și vom bifa opțiunea Line above selected line contains variable names (adică vom indica faptul că prima linie reprezintă capul tabelului). Apoi dăm un clic pe Foward.

snspa048

Aici nu modificăm nimic și dăm un clic pe Foward.

În această fereastră avem cele două părți ale foii de lucru din PSPP: Data View și Variable View. Cum totul este în regulă, vom da un clic pe Apply (dacă dorim putem să modificăm în partea de sus a ferestrei anumite delclarații ale variabilelor. Aceste lucruri le putem face și după ce baza de date a fost importată în PSPP, lucrând pe Variable View). Vom obține următoarea foaie în PSPP:

snspa050

 

Introducerea datelor în SPSS

Atunci când deschidem SPSS-ul pe ecran, va apărea:

snspa15

Pentru a introduce direct datele pe foaie, fie selectăm opțiunea Type in data fie dăm un clic pe Cancel. Dăm clic pe Cancel. În partea de jos a ecranului observăm două opțiuni: Data View și Variable View. Variable View este pentru declararea variabilelor ce le vom introduce în spss.

Pentru a ilustra modul în care se pot introduce datele vom porni de un exemplu (datele sunt fictive):

Exemplu 1

Într-un liceu s-a studiat un test de anxietate pe un lot de 30 de adolescenţi. În urma aplicării testului s-au obţinut următoarele rezultate:

snspa16

Pentru a introduce aceste date în SPSS, vom deschide mai întâi foaia Variable View, în care vom declara variabilele. Prima coloană o vom denumi Cod. Implicit îi va fi atribuită opțiunea Numeric. Deoarece dorim să fie de tip caracter, vom da un clic pe butonul din dreapta celulei în care scrie Numeric și va apărea fereastra Variable Type:

snspa17

În această fereastră vom alege opțiunea String, iar la Characters vom scrie 3. Apoi vom da clic pe OK. Apoi vom introduce a doua variabilă Valoare_test (denumire variabilelor se pun fără spații libere). Deoarece valorile nu pot avea mai mult de 2 cifre pentru această a doua variabilă vom pune ca mărime 2  și fără zecimale. În final foaia va arăta astfel:

snspa18

Dăm un clic pentru a acesa Date View.

snspa19

Vedem că la primele două coloane avem trecut capul de tabel. Datele se vor introduce de la tastatură, trecerea de la o celula la alta realizându-se fie folosind tastele cu săgeți fie tasta Enter (în acest caz mișcarea se face pe coloană descendent). După introducerea datelor foaia de lucru va arăta astfel:

snspa20

Pentru a salva fișierul vom da clic pe opțiunea File din meniu, apoi pe Save. Vom denumi acest fișier ex01. Pe computer el va apărea cu extensia .sav

Să presupunem că avem o baza de date în care am trecut rezultatele a 6 teste aplicate unui lot de 30 de subiecți. Această bază de date este în Excel:

snspa21

Dorim să importăm această bază de date în SPSS. Vom deschide SPSS-ul:

În fereastra fereastra inițială :

snspa15

Vom selecta opțiunea Open an existing data source, iar de acolo vom da un dublu clic pe More Files… Pentru a deschide fișierul de Excel:

snspa22

Implicit opțiunea Open Data este pentru fișiere de tipul *.sav. Pentru a vizualiza toate fișierele va trebui ca la ultima opțiune de pe această fereastră (Files of type) să alegem All Files (*.*). Am selectat fișierul ex03.xls, apoi am dat un clic pe Open. Va apărea următoarea fereastră:

snspa23

Suntem anunțați că în SPSS se va transfera doar SHEET1 din excel (dacă avem mai multe foi se va crea pentru fiecare foaie câte un fișier SPSS) și în același timp faptul că prima linie va fi folosită pentru denumirile variabilelor (capul de tabel). Vom da un clic pe OK. Va apărea fereastra:

snspa24

Vom salva fisierul cu denumirea ex02.sav