Realizarea unei diagrame în SPSS

În urma aplicării unui test unui lot de 30 de subiecți, s-au obținut următoarele rezultate (au fost puse pe o foaie de SPSS):

snspa068

Voi prezenta o modalitate de reprezentare a acestor date.

Dăm câte un clic pe: Graphs – Chart Builder. Se va deschide fereastra:

snspa069

În această fereastră, în partea stângă jos, avem o serie de opțiuni utile pentru realizarea diagramei. Vom da un clic pe Gallery:

snspa070

Cu cursorul vom „trage” icon-ul cu histograma (cel selectat din imaginea de mai sus) în fereastra de deasupra:

snspa071

Apoi, din fereastra ce se află în stânga sus, vom „trage” variabila V2 în dreptunghiul de sub diagramă:

snspa072

Dând un clic pe OK se va deschide fereastra Output unde va apărea diagrama:

snspa073

 

Observăm că în SPSS, frecvențele pentru fiecare scor, au fost calculate direct.

Realizarea unei diagrame in Excel 2003

S-a aplicat un test de atenție concentrată unui lot de 20 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 10 ani. În urma aplicării acestui test s-au obținut următoarele rezultate:

snspa054

Vom grupa datele după scoruri:

snspa55

Selectăm celulele de la C2 la H3 apoi dăm un clic pe icon-ul pentru diagramă

snspa056

(sau putem să dăm un clic pe Insert- Chart). Va apărea prima fereastră:

snspa057

La pasul 1 alegem tipul de diagramă. Dacă dorim să vedem modul în care va arăta diagrama, putem da un clic pe butonul „Press and Hold to View Sample”. După ce alegem forma diagramei dăm un clic pe butonul „Next”.

snspa058

Observăm că la acest pas 2, datele nu s-au selectat corect: la etichete nu avem scorurile, ci avem numerele de la 1 la 5. Au apărut 2 serii de numere. Pentru a corecta, vom da un clic pe opțiunea „Series”, iar în fereastra ce va apărea vom selecta la „Category (X) axis labels” celulele de la D2 la H2, iar în dreptul opțiunii „Values” vom scrie celulele D3:H3.

snspa059

Apoi vom merge în fereastra „Series” dăm un clic pe „frecvențe” apoi un clic pe „Remove” pentru a șterge a doua serie de numere. Fereastra va arăta astfel:

snspa060

Apoi vom da un clic pe „Next”. La Pasul 3 vom completa setările pentru alte opțiuni ale diagramei. Prima opțiune este cea în care scriem titlul:

snspa062

Apoi vom da un clic pe opțiunea „Legend” și vom debifa opțiunea de afișare a legendei (aceasta deoarece avem o singură serie de numere):

snspa063

Apoi vom da un clic pe Data labels. Aici vom bifa opțiunea „Value”.

snspa064

Apoi vom da un clic pe butonul „Next”. La Pasul 5 vom indica locul unde vrem să afișăm diagrama:

snspa065

Dând un clic pe butonul „Finish” va apărea diagrama:

snspa066

Desigur se pot alege alte opțiuni pentru realizarea diagramei.