Comparația mediilor (paired) – PSPP

Într-o baza de date s-au trecut rezultatele a patru teste ce au fost date într-o clasă de elevi:

feb_008

Dorim să studiem dacă există diferențe semnificative între media punctajelor obținute la literatură și media punctajelor obținute la matematică. Având în vedere modul de realizare a bazei de date, suntem în cazul testul t tip pereche (paired). Vom alege următoarele opțiuni din meniu: Analyze – Compare means – Paired Sample T Test. Va apărea fereastra:

feb_007

Am selectat „Literatura” apoi am dat un clic pe săgeata dintre cele 2 ferestre și „Literatura” a apărut în fereastra Test Pair(s). La fel, vom face și pentru „Matematica”. Apoi vom da un clic pe OK. Se va deschide automat fereastra Output:

feb_008

În colțul din dreapta jos avem valoarea lui p = 0,09. Deoarece aceasta este mai mare ca 0,05 înseamnă că avem diferențe nesemnificative între media la testul de Literatură (=8,79) și media la testul de Matematică (=8,44).

Testul Wilcoxon

Primul lucru ce trebuie stabilit, înainte de a aplica unul din testele rangurilor, este să vedem ce tip de date (scoruri) avem: scoruri relaționate (corelate) sau scoruri nerelaționate (necorelate). În funcție de tipul de scoruri vom stabili testul pe care-l vom aplica:

snspa047

 

Observație. Deși înrudite cele 2 concepte, corelare și corelație, sunt diferite. Primul se aplică datelor univaritate, al doilea se referă la date bivariate.

Exemplu (date fictive). În timpul sesiunii s-a măsurat anxietatea voalată pentru un grup de 10 studenți. Măsurătorile au fost realizate dimineața și seara. Dorim să vedem dacă există diferențe între aceste 2 măsurători. Datele au fost puse în SPSS:

snspa048

Măsurătorile au fost realizate pe același grup de studenți (în momente diferite). Deci datele noastre sunt relationate (corelate). În acest caz vom aplica testul Wilcoxon.

Ca în figura de mai jos vom da un clic pe AnalyzeNonparametric Tests2. Related Samples

snspa049

Se va deschide următoarea fereastră în care vom introduce informații despre scorurile ce dorim să le analizăm și tipul de test ce dorim să fie folosit.

snspa050

( Dacă am fi dorit să aplicăm testul semnului am fi bifat opțiunea Sign) . Dând un clic pe butonul OK vom obține următoarele tabele cu rezultate:

snspa051

Primul tabel reprezintă o statistică descriptivă (câte scoruri au fost mai mari, mai mici sau egale – seara vs dimineața). În al doilea tabel avem valoarea p = 0,008 (al doilea rând). Deoarece această valoare este mai mică decât 0,050 înseamnă că avem diferențe semnificative între cele două eșantioane.

În concluzie putem scrie:  Scorurile obținute la anxietatea voalată seara sunt semnificativ mai mari decât scorurile obținute la anxietatea voalată dimineața. Adică putem spune că, în sesiune studenții manifestă o anxietate voalată mai mare seara comparativ cu anxietatea voalată dimineața.