Comparatia mediilor (independente) în PSPP

S-a dat același test la matematică la două grupuri de elevi. Rezultatele au fost centralizate în două tabele. Pentru a compara mediile cu ajutorul PSPP-ului vom folosi două variabile: una pentru desemnarea grupului (1 pentru primul grup și 2 pentru al doilea grup) și o a doua variabilă pentru punctajul obținut de fiecare elev.

feb_012

Pentru a compara mediile vom da clic pe următoarele opțiuni: Analyze – Compare Means – Independent Sample T Test. Va apărea fereastra:

feb_013

În această fereastră am pus „Matematica” în fereastra Test Variable(s) și „grup” în fereastra Grouping Variable. Apoi vom apăsa pe Define Groups pentru a scrie codurile specifice fiecărui grup:

feb_014

Vom da un clic pe continue pentru a reveni la fereastra unde declarăm variabilele. Acum vedem că s-a activat butonul OK. Vom da un clic pe acesta și va apărea fereastra cu rezultatele (Output).

feb_015

În primul tabel, Group statistics, avem, printre altele, media și abaterea standard pentru cele două grupuri. În al doilea tabel, în prima parte sunt rezultatele de la testul F (comparatie a variantelor). Aici observăm că am obtinut valoarea lui p = 0,06 > 0,05 deci avem varianțe egale. Această informație de arată în care parte a tabelului ne vom uita in continuare pentru rezultate. Deoarece avem varianțe egale ne vom uita în coloana a 5-a în partea de sus pentru valoarea p și vedem că aceasta este egală cu 0,02 < 0,05 deci avem diferențe semnificative între cele două medii. în concluzie putem spune că media obținută de elevii din grupul 2 (=54,83) este semnificativ mai mare decât media celor din primul grup (=46,08)

Comparația mediilor a două eșantioane independente

S-a aplicat un test unui lot de 24 de subiecți (12 femei si 12 bărbați). Scorurile obținute la acest test au fost scris într-un fișier din PSPP:

snspa113

Subiecții de gen feminin au fost codificati cu valoarea 0 si cei de gen masculin au fost codificați cu valoarea 1. Dorim să studiem dacă avem diferențe semnificative între media scorurilor obținute de femei și media scorurilor obținute de bărbați. Pentru aceasta vom da câte un clic pe următoarele opțiuni (din meniu): Analyze-Compare Means – Independent Sample T Tests. Va aparea următoarea fereastră:

snspa114

În fereastra de mai sus am „trecut” variabila test01 în fereastra Test Variable(s) și variabila cod_grup în fereastra Define Groups. Apoi vom da un clic pe butonul Define Groups:

snspa115

În ferestra ce se va deschide va trebui să specificăm codurile pentru fiecare grup de subiecți. In cazul nostru avem valoarea 0 pentru primul grup și valoarea 1 pentru al doilea grup. Apoi vom da un clic pe butonul Continue , iar în fereastra Independent-Samples T Test vom da un clic pe OK. Se va deschide fereastra Output, unde avem rezultatele:

snspa116

Observăm că Sig.(2-tailed) pentru t-test este 0,03. Acesta fiind mai mic decât 0,05 înseamnă că avem diferențe semnificative între medii.