Statistica descriptivă – PSPP

Am pus într-o bază de date rezultatele obținute de 30 de elevi la 4 teste (date fictive). Rezultatele le-am pus pe o foaie în PSPP.

feb_008

Să presupunem că dorim să calculăm valoarea minimă, valoarea maximă, media, abaterea standard, asimetria pentru punctajele obținute la testele de la literatură și de la matematică. Pentru aceasta din meniu selectăm următoarele opțiuni: Analyze-Descriptive Statistics – Frequencies. Va apărea fereastra:

feb_009

Mai întâi va trebui să specificăm variabilele pentru care dorim să realizăm statistica descriptivă. Pentru aceasta vom da un clic pe Literatura apoi vom apăsa pe butonul cu săgeată și Literatura va dispărea din fereastra din stânga și apărea în fereastra cu variable. La fel vom face și pentru Matematica. În fereastra Statistics vedem că au fost implicit selectate media, abaterea standard, minim și maxim. Pentru a selecta și asimetria vom da un clic pe Skewnes:

feb_010

Vom da un clic pe OK. Se va deschide o noua fererastră Output în care se vor afișa rezultatele:

feb_011

In imaginea de mai sus se văd doar datele pentru Literatura (pentru a vedea toate datele putem maximiza fereastra sau mergem cu cursorul în josul paginii).

în primul tabel avem:

  • în a doua coloană – valorile
  • în a treia coloană – frecvențele absolute
  • în a patra coloană – procentul
  • în a șasea coloană – procentul cumulat

În al doilea tabel avem valorile indicatorilor ce am dorit să-i calculăm. Aceste rezultate le putem printa sau le putem salva (recomand să fie salvate cu extensia .txt pentru a putea fi citite pe orice computer). Aceste opțiuni le găsim dând un clic pe opțiunea File din meniul ferestrei Output.

Analiza varianței unifactorială – scoruri necorelate

Atunci când dorim sa realizăm analiza varianței unifactorială (ANOVA-U)în primul rând trebuie să vedem ce tip de date avem. Acestea pot fi

  1. cu scoruri nerelaționate sau necorelate
  2. măsurători repetate sau scoruri relaționate

În postarea de azi voi prezenta un exemplu de ANOVA-U pentru primul caz. Datele pornesc de la un exemplu din [How01] (vezi bibliografia). Pe un grup de 9 subiecți se studiază efectul unor medicamente asupra scorurilor depresiei. Acești subiecți au fost împărțiți în trei grupe. Primului grup i s-a administrat meedicamentul 01, celui de-al doilea grup i s-a administrat placebo, iar celui de-al treilea grup i s-a administrat medicamentul02. Desigur subiecții nu au fost informați despre tipul de medicament ce le este administrat. Înainte de aplicarea tratamentului mediile scorurilor testului de depresie corespunzătoare celor 3 grupuri nu difereau semnificativ. În urma realizării acestui experiment s-au obținut următoarele rezultate:

snspa069

Vom pune aceste date într-un fișier SPSS codificând cele trei grupe: 1- Medicament01, 2 – Placebo, 3 – Medicament02

snspa070

Vom da câte un clic pe următoarele opțiuni: Analyze Compare Means One-Way ANOVA

snspa071

Va apărea o fereastră în care vom introduce la dependent list variabila scor depresie, iar la factor variabila cu codul grupurilor. Apoi vom da un clic pe Options iar în fereastra ce va apărea vom bifa opțiunea Descriptives (pentru a avea afișate și mediile corespunzătoare celor 3 grupuri) și opțiunea Means Plot pentru ca să avem la rezultate afișată și diagrama cu mediile.

snspa072 Vom da un clic pe Continue, iar în fereastra principală vom da un clic pe OK. Pe fereastra Output vom avea:

1. Statistica descriptivă:

snspa073

2. Tabelul cu rezultatele pentru ANOVA:

snspa074

deoarece val p = 0,01 < 0,05 avem diferențe semnificative între medii (Sig. = ,010).

3. Diagrama cu rezultatele:

snspa075

Observăm că media obținută pentru primul medicament este mai mare decât mediile de la grupul 2 și 3.