Arhive etichetă: date necorelate

Analiza varianței bifactorială (scoruri nerelaționate)

Exemplu (date fictive)

S-a măsurat atenția voluntară pentru un grup de 36 de elevi și eleve din clasele a 3-a și a 4-a. Rezultatele au centralizate într-o bază de date din SPSS:

snspa034

Având în vedere modul în care a fost organizat experimentul vom realiza o analiză univariată în care vom studia influența celor doi factori (clasa, sex) asupra datelor culese. Vom da un clic pe AnalyzeGeneral Linear ModelUnivariate

snspa035

Va apărea următoarea fereastră unde vom completa conform imaginii de mai jos:

snspa036

Apoi vom da un clic pe Options:

snspa037

În această fereastră vom bifa opțiunile Descriptive statistics și Homogeneity tests. Apoi vom da un clic pe Continue, iar în fereastra Univariate vom da un clic pe OK. În fereastra Output vor apărea patru tabele. Primele două vor prezenta statistica descriptivă asociată calculelor:

snspa038

Următoarele două tabele vor fi:

snspa039

Primul tabel vedem dacă avem îndeplinită condiția de omogenitate a datelor. Având valoarea p = 0,079 > 0,050 omogenitatea este asigurată. În al doilea tabel în coloana a 6-a avem valorile p asociate factorilor. Pentru Clasa avem valoarea p = 0,006 < 0,050, iar pentru factorul Sex avem valoarea p = 0,139 > 0,050. Deci factorul Sex nu influențează datele noastre. Aceasta înseamnă că vom putea face analiza datelor ținând cont doar de Clasa în care sunt elevii.