Înmulțirea matricelor

În R, înmulțirea a două matrice se realizează cu ajutorul operatorului %*%. Pentru început vom introduce datele de la cele 2 matrice:

Deci pentru a înmulți cele două matrice vom utiliza operatorul amintit mai sus:

 

Putem realiza și înmulțirea unei matrice cu un vector (respectând regulile matematice necesare realizării acestei operații):