Listă funcții în R

Lista comenzilor în R

(dând un clic pe denumirea funcției veți ajunge la prima postare unde e un exemplu de utilizare al funcției)

alte simboluri, A, C, D, E, F, G, I, L, M, N, P, R, S, T, W

Alte simboluri

 • <- –  atribuirea
 • ** – echivalentul lui ^
 • x%%y – restul împărțirii lui x la y (x mod y)
 • x%/%y – partea intreagă a împărțirii lui x la y
 • A%*%B – înmulțirea matricei A cu matricea B

 

A

 

C

 • c() – concatenează vectori (între paranteze se pune denumirea vectorilor ce vor fi concatenați)
 • cbind – face o matrice prin concatenarea unor vectori considerați coloane ale matricei
 • ceiling(x) – aproximarea prin adaos a lui x
 • colnames() – schimbă numele coloanelor
 • colSums() – afișează sumele elementelor de pe fiecare coloană
 • cummax(vector) – elementul i al vectorului este dat de maximul elementelor de la primul până la i
 • cummin(vector) – elementul i al vectorului este dat de minimul elementelor de la primul până la i
 • cumprod(vector) – pe locul fiecărui element i al vectorului, produsul elementelor de la primul până la elementul i
 • cumsum(vector) – fiecare element i al vectorului dat este egal cu suma elementelor de la primul până la elementul i.

 

D

 • diff(vector) – elementul i al vectorului este egal cu diferența dintre elementul i și i-1
 • dim(matrice) – numărul de linii și numărul de coloane ale unei matrice

E

 

F

 

G

 • getwd() – ne arată directorul în care lucrăm (unde se vor salva rezultatele)

 

I

 • is.infinite(x) – TRUE dacă x e infinit și FALSE dacă x e finit
 • is.finite(x) – TRUE dacă x e finit și FALSE dacă x e infinit
 • is.numeric(x) – TRUE dacă x e numeric și FALSE dacă x nu e numeric

 

L

 • length(v) – lungimea vectorului v (cardinalul)
 • load() – încarcă o variabilă salvată pe computer
 • log(x,base=y) – logaritm în bază y din x
 • ls() – afiseaza variabilele si vectorii prezenti in sesiunea de lucru

 

M

 • matrix(date,ncol,byrow) – introducerea unei matrice
 • max(vector) – maximul elementelor vectorului
 • mean(vector) – media elementelor vectorului
 • median(vector) – mediana elementelor vectorului
 • min(vector) – minimul elementelor vectorului

 

N

 • ncol(matrice) – numărul de coloane ale unei matrice
 • nrow(matrice) – numărul de linii ale unei matrice
 • numbers – introducere a unui șir de numere, identificarea elementului unui șir după indicele acestuia

 

P

 

R

 • rbind – face o matrice prin concatenarea unor vectori considerați linii ale matricei
 • rownames() – schimbă numele liniilor
 • rowSums() – afișează sumele elementelor de pe fiecare linie
 • rep() – generează un vector prin repetarea elementelor ( 4 forme ale funcției)
 • round(x,digit=z) – aproximarea numărului x la z zecimale
 • rm(n_var) –  șterge variabila n_var

 

S

 • sample(vector, x, replace=T/F) – extragerea unui șir dintr-un vector cu/fără revenire
 • save() – salvarea unei variabile pe computer
 • sd(vector) – abaterea standart a elementelor vectorului
 • seq(from = a, to = b, by = c) – genereaza un vector cu valori între a și b, cu pasul c
 • setwd(‘cale’) – setează locul unde vor fi salvate rezultatele (fișiere, baze de date etc)
 • signif(x,digit=c) – aproximarea numărului x la c cifre
 • solve() – inversa unei matrice
 • sqrt(x) – radical din x
 • str(x) – structura lui x (num, chr …)
 • sum(numere) – adună numerele dintre paranteze
 • sum(vector) – adună elementele vectorului
 • summary(vector) – statistica primară a elementelor vectorului (min, max, quartile, medie, mediană)

T

 • t() – transpusa unei matrice

W

 • which(condiție) – afișează indexul elementelor care respectă condiția dintre paranteze

Bibliografie

 1. www.r-project.org
 2. Fox J – Using the R Commander:A Point-and-Click Interface for R Chapman & Hall/CRC Press (2017)
 3. Fox J.,Bouchet-Valat M. – Getting Started With the R Commander
 4. de Vries A, Meys J – R for Dummies