Bibliografie

Deoarece această bibliografie va fi completată pe măsură ce voi folosi materialele de mai jos (fie cărți, fie adrese de web), ordinea în listă se va schimba. Referințele din postări se vor face după codul ce-l voi da fiecărei cărți între paranteze drepte.

  1. [Fish_01] Fisher R.A. (1925) – Statistical methods for research workers – Oliver and Boyd, London
  2. [How_01] Howitt D., Cramer D. (2010) – Introducere în SPSS pentru psihologie – Editura Polirom, Iaşi
  3. [Pom_01] Pomohaci C.M.(2005) – Noţiuni introductive de utilizare a computerului: word, Excel, documente HTML – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
  4. [Pom_02] Pomohaci C.M., Pârlea D. (2008) – Analiza Datelor – Editura Fundației România de Mâine, București
  5. [Rad_01] Radu I şi colab. (1993) – Metodologie psihologică şi analiza datelor – Editura Sincron, Cluj
  6. tutorial web pentru r – http://www.cyclismo.org/tutorial/R/

2 gânduri despre “Bibliografie

Lasă un comentariu