Schimbarea denumirii liniilor și coloanelor unei matrice

Implicit liniile și coloanele unei matrice sunt notate cu numere. O altă posibilitate am văzut în postarea în care am realizat o matrice prin concatenarea mai multor vectori. Totuși s-ar putea să avem nevoie să personalizăm denumirile liniilor sau a coloanelor. De exemplu, liniile ar putea fi variantele unei culturi, iar pe coloane am putea avea zilele în care am făcut măsurătorile. Mai întâi vom crea matricea pornind de la măsurătorile realizate în fiecare zi:

Am folosit comanda cbind deoarece am dorit ca înregistrările măsurătorilor din fiecare zi să apară pe coloană. Pentru ca în dreptul ficărei linii să punem o etichetă cu ajutorl căreia să putem identifica variantele, vom folosi funcția rownames()

Am putea dori ca în loc de z1, z2, z3 să punem datele la care au avut loc măsurătorile. Atunci vom folosi funcția colnames():

Putem și să redenumim doar o linie sau doar o coloană. Pentru aceasta vom folosi tot una din funcțiile de mai sus, adaugând între paranteze drepte numărului liniei/coloanei al cărei nume dorim să-l modificăm. În exemplul nostru să presupunem că am dori ca în loc de varianta1, să scriem var_martor. Atunci:

Observăm faptul că, deși am schimbat denumirea liniilor/coloanelor, atunci când dăm comanda, între parantezele drepte punem numărul atribuit inițial liniei.coloanei.

Înlocuirea elementelor unei matrice

În această postare voi prezenta trei tipuri de înlocuiri într-o matrice.

  1. Înlocuirea unui element. Pentru a realiza această operație, trebuie să specificăm locul unde se află în matrice elementul ce dorim să-l înlocuim și cu ce element dorim să-l înlocuim:

2. Înlocuirea valorilor unei linii cu alte valori. Pentru aceasta vom folosi funcția c():

3. Putem înlocui o zonă a matricei. În acest caz trebuie să specificăm liniile și coloanele ce definesc acea zonă. De exemplu dacă în matrice4 dorim să modificăm elementele pornind de la elementul de pe linia 3 și coloana 3 până la elementul de pe linia 5 și coloana 4, atunci vom folosi notația – 3:5,3:4.

Observăm că elementele au fost introduse din vector pe coloană.