Comparaţia mediilor (eşantioane perechi)

Datele din acest exemplu sunt cele de la experimentul lui A. Mudra (appud. N.Ceapoiu – Metode statistice aplicate în experiențele agricole și biologice – pag. 117)

Se infectează frunzele plantelor de tutun cu două preparate pentru a se studia rezistența la virus (mozaic). Jumătate din frunză cu un preparat și cealaltă jumătate cu al doilea preparat. Efectul preparatului asupra frunzei se măsoară numărând leziunile de pe jumătățile de frunze.

În tabelul de mai jos redau rezultatele experimentului, rezultate puse pe o foaie de Excel:

fig01

Pentru a compara efectele preparatului x1 cu cele ale preparatului x2, vom compara mediile obținute pentru cele două șiruri de măsurători. Vom nota cu m1 media obtinută la primul preparat și cu m2 media obținută la al doilea preparat.

La aplicarea unui test statistic, trebuie să începem prin a specifica ipotezele statistice.

H0: m1 = m2

H1: m1 notequal m2

Deoarece suntem interesați doar de faptul ca preparatele să fie diferite (fără a ne gândi să stabilim o relație de ordine între valori), vom spune că avem un test bilateral.

Având în vedere cum au fost recoltate probele vom considera ca avem eșantioane-perechi.

Pentru compararea celor 2 medii vom folosi funcția TTEST din Excel. Pentru aceasta vom alege din categoria Statistical, funcția TTEST. După ce am selectat funcția vom da un clic pe OK și va apărea fereastra:

fig02

La Array1 vom pune celulele corespunzătoare măsurătorilor preparatului x1, iar la Array2 vom pune celulele corespunzătoare măsuratorilor preparatului x2Tails reprezintă opțiunea la care trebuie să specificăm dacă testul e unilateral sau bilateral, deci vom pune opțiunea 2. La ultima opțiune, Type, vom alege eșantioane-perechi, adică vom pune 1. După ce vom apăsa pe OK, vom obține următoarea foaie de Excel:

fig03

Observaţii.

  1. Atunci când se prezintă rezultatele le vom scrie ca numere întregi (petele se exprimă în nr întregi). Deci vom spune că la preparatul x1 am avut în medie 21 de pete, în timp cel la preparatul x2 am avut 16 pete.
  2. Valoarea p dată de funcția TTEST a fost scrisă cu 2 zecimale pentru a putea compara mai ușor cu 0,05 (valoarea dată de funcție este 0,00077073).

Deoarece p < 0,05 vom spune că se respinge ipoteza nulă și se acceptă ipoteza alternativă, adică efectul celor 2 preparate asupra frunzelor este diferit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *