Calcul interval de încredere (Excel 2013)

Exemplu:

pentru un lot de 54 de plante de cânepă s-a măsurat procentul de fibre. În urma măsurătorilor s-au obținut următoarele rezultate:

agro13

Pentru aceste date vom calcula media și abaterea standard. Mărimea eșantionului este 54 (dat de numărul de măsurători – se poate măsura cu ajutorul funcţiei COUNT). Valoarea p va fi 0,05. Vom pune aceste date pe foaia de lucru:

agro14

Vom calcula în celula B24, cu ajutorul funcției CONFIDENCE.NORM lungimea intervalului de încredere (de fapt jumătate din acest interval) astfel:

1. dăm un clic pe celula B24 unde va apărea rezultatul.

2. dăm un clic pe Formula – Insert Function (sau direct pe butonul  fx ) și va apărea fereastra:

agro15

3. la categorie selectăm Statistical, iar din lista de funcții vom alege funcția CONFIDENCE.NORM. Vom da un clic pe butonul OK și va apărea fereastra:

agro16

la Alpha vom scrie B23 (celula unde am trecut valoarea probabilității), la Standard_dev vom scrie B21(dacă nu cunoaştem abaterea standart corspunzătoare populaţiei, putem considera că eşantionul şi populaţia au aceeaşi abatere standart), iar la Size vom scrie B22 (desigur putem scrie direct rezultatele obţinute în acele celule). Dupa ce vom apăsa pe OK va apărea fereastra:

agro17

Pentru calcularea limitelor intervalului de încredere vom calcula în celulele D20, D21 limita inferioară, respectiv limita superioară a intervalului. Pentru aceasta vom scădea din valoarea mediei valoarea obtinută prin aplicarea funcției CONFIDENCE.NORM pentru calcularea limitei inferioare și vom aduna valoarea funcției CONFIDENCE.NORM pentru a afla valoarea limitei superioare. Vom obține:

agro18

Deci intervalul de încredere pentru media 26,11 este (25,63 ; 26,58) (am folosit aproximarea limitelor)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *