Funcția CONFIDENCE

forma: =CONFIDENCE(prob, abstd, mărime)
unde

  • prob = probabilitatea pentru care dorim să calculăm intervalul de încredere (în biologie se folosește deobicei o probabilitate de 5%)
  • abstd = abaterea standart
  • mărime = numărul de măsurători (mărimea lotului alcătuit din măsurători )

Descriere: ajuta la calcularea intervalul de încredere pentru medie.

Exemplu:
pentru un lot de 72 de plante de cânepă s-a măsurat procentul de fibre. În urma măsurătorilor s-au obținut următoarele rezultate:
Pentru aceste date vom calcula media și abaterea standart. De asemenea pe foaia de calcul vom pune și mărimea lotului și probabilitatea pentru interval. Vom obtine:
Pentru calcularea lungimii intervalului (distanței de la medie la capetele intervalului) vom folosi funcția CONFIDENCE astfel(în versiunea Excel 2013 se folosește funcția CONFIDENCE.NORM):

1. selectăm celula B26 unde va apărea rezultatul, dupa ce vom aplica funcția.
2. dăm un clic pe Insert – Function (sau direct pe butonul fx ) și va apărea fereastra:

3. la categorie selectăm Statistical, iar din lista de funcții vom alege funcția CONFIDENCE. Vom da un clic pe butonul OK și va apărea fereastra:
la Alpha vom scrie B24 (celula unde am trecut valoarea probabilității), la Standard_dev vom scrie B23, iar la Size vom scrie B21 (desigur putem scrie direct valorile ce le-am obtinut în acele celule). Dupa ce vom apăsa pe OK va apărea fereastra:
Pentru calcularea limitelor intervalului de încredere vom calcula în celulele B27, B28 limita inferioară respectiv limita superioară a intervalului. Pentru aceasta vom scădea din valoarea mediei valoarea obtinută prin aplicarea funcției confidence pentru calcularea limitei inferioare și vom aduna pentru a afla valoarea limitei superioare. vom obține:
Deci intervalul de încredere pentru media 26,07 este (25,66 ; 26,48)

Ca exercițiu vă propun calcularea intervalului de încredere pentru datele de pe fiecare coloană. Să se compare intervalele calculate cu intervalul de încredere pentru toate măsurătorile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *