Formatarea celulelor în Excel

Deoarece, la seminar, în utilizarea Excel-ului apar anumite probleme legate formatarea celulelor, voi reda un fragment din cartea „Elemente de biostatistică informatică cu aplicaţii în floricultură” pentru a clarifica aceste aspecte:

 

În Excel, conținutul unei celule poate fi inițializat în conformitate cu tipul de variabilă cu care lucrăm.
Există, desigur, inițializări implicite, cum ar fi de exemplu numărul 16, care este considerat de tip numeric, alb dată de tip calitativ etc.
În practică, uneori, însă putem avea nevoie să inițializăm valorile cu alte tipuri decât cele implicite.
De exemplu, 201706 poate reprezenta un cod (dat de anul şi luna când s-a realizat măsurătoarea) și dorim ca acest cod să fie de tip caracter. Pentru exemplificare vom lua nişte date pe o foaie de calcul:

Pentru a transforma valoarea din celula B2 dintr-o dată numerică într-o dată de tip text vom da un click stânga pe celulă și se va deschide o fereastră ca în imaginea următoare:

Apoi vom da un click pe opţiunea Formatare Celule și din fereastra:

vom selecta opțiunea Număr și de la Categorie vom selecta opțiunea Text. Similar, putem atribui oricărei date de pe foaia de calcul o anumită categorie.
De multe ori, atunci când analizăm datele, dorim să scriem numerele zecimale ce apar într-o celulă, cu o zecimală sau două.
Pentru aceasta putem folosi unul din butoanele pentru mărirea, respectiv micșorarea numărului de zecimale.
Uneori, însă, s-ar putea ca numărul de zecimale afișat să fie foarte mare sau să fie folosită scrierea științifică.
Să presupunem că avem de efectuat o împărțire a numărului 12 la 123456. Efectuând această operație pe o foaie de calcul vom obține:

Rezultatul se poate citi astfel: 9,72006 x 10-5. Pentru a-l scrie ca un număr cu 2 zecimale, vom da un click dreapta pe celula E2 și din fereastra ce va apărea vom selecta opțiunea Formatare celule, iar din următoarea fereastră la opțiunea Număr vom selecta opțiunea Număr și din următoarea fereastră vom indica faptul că dorim ca în celulă să avem un număr cu 2 zecimale.