Testul F și Testul t (model pentru proiect)

Am măsurat pentru diferite soiuri de porumb distanța de ramificație din două județe. Vrem să comparăm mediile corespunzătoare celor două județe:

84

Mai întâi voi calcula valoarea p asociată testului F pentru valorile din cele două județe:

85

Deoarece valoarea p asociată testului F este 0,99 > 0,05 înseamnă că se validează ipoteza nulă, adică avem varianțe egale.

Pentru testul t, în primul rând vom formula ipotezele:

H0: m1 = m2 (dacă p >0,05)

Ha: m1 ≠ m2 (dacă p < 0,05)

Pentru a calcula valoarea p asociată testului t vom da un clic pe celula B13, apoi un clic pe butonul pentru inserare funcții.

86

La categorie selectăm Statistice, iar din lista de funcții alegem funcția T.TEST. Apoi dăm un clic pe OK.

87

la Matrice1 am pus celulele cu măsurătorile din Suceava, iar la Matrice2 am pus celulele cu măsurătorile din Cluj. La cozi am ales 2 deoarece avem o distribuție bilaterală, iar la Tip am pus valoarea 2 deoarece, așa cum am văzut după aplicarea testului F, avem varianțe egale. Dând un clic pe ok vom obține valoarea asociată testului t:

88

Deci am obținut p = 0,12 > 0,05 adică se validează ipoteza nulă, adică nu avem diferențe semnificative între mediile corespunzătoare celor 2 județe.

În word (sau editor de texte similar) se va scrie:

89

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *