Testul F – aplicație (I)

S-au recoltat de pe un teren 20 de plante de grâu dintr-un soi și alte 20 de plante din alt soi de grâu. S-au măsurat numărul de boabe pentru fiecare plantă (în tabelul de mai jos am calculat și varianța pentru fiecare lot de măsurători). Să se compare dispersiile cu ajutorul testului F pentru datele de mai jos:

Având vedere că avem un test statistic vom scrie mai întâi ipotezele:

H0 (ipoteza nulă): nu avem diferențe semnificative între varianțe (p > 0,05)
H1: (ipoteza alternativă): avem diferențe semnificative între cele două varianțe. (p < 0,05)

valoarea p se va calcula cu ajutorul funcției F.TEST. Din lista de funcții statistice vom selecta funcția:

După ce vom da un clic pe OK va apărea fereastra (în care am completat șirurile de numere pentru care vom studia dacă avem diferențe între varianțe):

Dând un clic pe OK vom obține următoarea foaie de calcul în Excel:

Deci am obținut valoarea p = 0,80 > 0,05 deci se validează ipoteza nulă, adică nu avem diferențe semnificative între varianțele celor două soiuri.

This entry was posted in exemple, funcții statistice Excel and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *