Inversa unei matrice (m.clasică)

Exerciții rezolvate

  1. Să se calculeze inversa matricei:

Rezolvare

Deoarece condiția ca o matrice să fie inversabilă este ca determinantul asociat să fie diferit de zero, vom calcula mai întâi acest determinant:

Deoarece determinatul este diferit de zero însemnă că matricea e inversabilă. În continuare vom calcula matricea adjunctă:

Calculăm în continuare fiecare termen al acestei matrice:

 

 

 

 

 

 

 

 

Matricea adjunctă va fi:

Deci inversa matricei va fi: