Aplicație – Testul hipătrat (II)

(date fictive) Într-un an, un fermier a cultivat grâu pe 3 suprafețe. Pe baza producțiilor anilor anteriori el a făcut o estimare a producției la care se poate aștepta în acel an. După recoltare a notat producția pentru fiecare suprafață. Datele obținute sunt redate în tabelul de mai jos:

Se observă faptul că avem diferențe între producțiile de pe cele 2 linii ale tabelului. Pentru a vedea dacă diferențele sunt semnificative din punct de vedere statistic, vom aplica testul hi-pătrat (chitest). Funcția Chitest ne va da valoarea p. Dacă această valoare va fi mai mare decât 0,05 (ipoteza H0) vom spune că diferențele sunt nesemnificative, în caz contrar (ipoteza H1) vom spune că avem diferențe semnificative. În A5 vom scrie „testul hipatrat”, apoi vom da un clic pe celula B5 (unde vom scrie rezultatul funcției CHITEST). Pentru a accesa funcția vom da un clic pe fx și se va deschide fereastra:

Dând un clic pe Ok va apărea fereastra în care vom trece datele din tabel:

La „Actual range” am trecut datele din „acest an” și la „Expected range” am pus datele din estimare „anii anteriori”. Apoi vom da un clic pe OK. Foaia de calcul va arăta astfel:

Numărul obținut este de fapt 3,20716 x 10-16. Pentru a scrie numărul sub formă zecimală (cu două zecimale), vom da un clic dreapta pe celula B5:

În fereastra deschisă vom da un clic pe Format Cells:

Vom selecta Number (implicit e selectata opțiunea de afișare a 2 zecimale), apoi vom da un clic pe OK. Foaia de calcul va arăta astfel:

Am obținut valoarea p = 0,00 și pentru că aceasta e mai mică decât 0,05 putem spune că avem diferențe semnificative între estimarea fermierului și producția obținută.

Posted in exemple, funcții statistice Excel | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment