O (primă) aplicaţie în Excel

Am pus pe o foaie din Excel următorul tabel cu date despre Florile de câmp ( Sursa: Producţia Vegetală la Principalele Culturi, INS 2010 -2015):

21

Pe linia a 6-a vom calcula câte mii fire sunt în medie la hectar pentru fiecare an. Pentru anul 2010 vom împărți valoarea de la “producție totală” la valoarea “suprafața”. In C6 vom pune rezultatul împărțirii:

22

Deoarece rezultatul obținut se referă la mii fire vom înmulți valoarea din C6 cu 1000 pentru a obține numărul de fire. Deci în C7 vom avea:

23

Vom copia formulele din celulele C6 și C7 în celulele corespunzătoare anilor 2011, 2012, 2013, 2014:

24

Fiind vorba de număr de fire, trebuie să avem valorile exprimate ca numere întregi (fără zecimale). Pentru aceasta vom selecta celulele de la D7 la G7 și apoi vom da un clic dreapta pe selecție:

25

iar din fereastra ce va apărea vom selecta opțiunea Format Cells. Va apărea următoarea fereastră:

26

În această fereastră am selectat la Category opțiunea Number și la Decimal places am pus 0 (pentru a avea 0 zecimale). Apoi vom da un clic pe OK.

27

O altă posibilitate ar fi fost să folosim butonul   28

În celula H7 vom calcula media pentru anii 2010 – 2014. Pentru aceasta vom folosi funcția AVERAGE.

29

Media pentru nr fire/ha pentru cei cinci ani este 335.527

 

This entry was posted in exemple, funcții statistice Excel and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *