Model proiect (I) – coeficient de variație, interval de încredere

Pentru datele din tabelul de mai jos să se calculeze coeficientul de variație și intervalul de încredere.

47Coeficientul de variație este dat de raportul dintre abaterea standart și medie, raport exprimat în procent. Voi prezenta modul de calcul pentru importuri. În celula B9 voi calcula media:

48În celula B10 voi calcula abaterea standart:

49Pentru a calcula în celula B11 coeficientul de variație vom calcula raportul dintre celulele B10 (abaterea standart) și B9(media):

50Pentru a scrie această valoare sub formă de procent, vom da un clic pe butonul % din bara de meniu. După aceasta foaia de calcul va arăta astfel:

51Deci coeficientul de variație este egal cu 5%.

Pentru a calcula intervalul de încredere, vom folosi abaterea standart, valoarea p (alfa) egala cu 0,05 (nu are legătură cu coeficientul de variație, faptul că am obtinut aceeași valoare e doar o coincidență) și n (numărul de date este 5).

Calculăm mai întâi valoarea funcției CONFIDENCE în celula B12. Pentru aceasta, după ce am dat un clic pe celula B12, dăm un clic pe butonul fx de lângă bara de formule. Se va deschide următoarea fereastră:

52În dreptul subferestrei “Or select a category” am selectat optiunea Statistical. Apoi în subfereastra “Select a function” am ales funcția CONFIDENCE. Apoi am dat un clic pe OK. Va apărea fereastra:

53În această fereastră am scris la “Alpha” valoarea 0,05 (eroarea folosită deobicei în biologie) la “Standard_dev” am pus celula în care am calculat abaterea standart, B10, iar la “Size” am pus numărul de date corespunzator importurilor. Apoi dând un clic pe OK vom obține următoarea foaie:

54Vom calcula limitele intervalului de încredere: limita stângă = Media – CONFIDENCE, iar limita dreaptă = Media + CONFIDENCE :

55În mod asemănător se pot realiza calculele pentru Exporturi. Dacă ați realizat corect calculele se va obține următoarea foaie de calcul:

56Pe o foaie gen Word, vom scrie interpretarea acestor rezultate:

57

This entry was posted in exemple, funcții statistice Excel and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *