Ecuaţia dreptei

Pentru triunghiul construit în postările anterioare

020

să se determine ecuaţia dreptei dată de vârfurile bazei triunghiului: B(1,1) şi C (8,1). Vom folosi formula:

016

unde x1,y1 reprezintă coordonatele punctului B şi x2,y2 reprezintă coordonatele punctului C. Deci înlocuind în formulă datele din cerinţa exerciţiului vom avea:

017

În urma calculelor vom obţine următoarea ecuaţie a dreptei:

7y – 7 = 0 ⇒ y = 1

Observăm că x nu apare în ecuaţie. Aceasta e din cauză că baza triunghiului este paralelă cu axa ox şi pentru orice valoare a lui x, avem y fi egal cu 1. Deci dreapta BC este dată de y = 1.

Acum vom calcula ecuaţia dreptei date de punctele A(3,6) şi B(1,1). Pentru determinarea acestei ecuaţii avem:

019

Ecuaţia va fi: 5x – 2y – 3 =0.

Dacă vom considera că axele 0x şi 0y sunt gardurile unei grădini atunci punctul de coordonate (0,0) va fi dat de intersecţia acestor axe. Să presupunem că am dori să vedem unde intersecteză dreapta AB aceste garduri. Pentru aceasta vom înlocui în ecuaţia dreptei, în primul rând pe x cu 0. Vom obţine y = -3/2. Aceasta înseamnă că dreapta atinge linia gardului 0y înafara gradinii. Atunci vom lua y = 0 şi vom înlocui în ecuaţie. Vom obţine x = 3/5. În postarea anterioară am spus că un cm de pe hartă este dat de 5m pe teren. Deci putem spune că, dacă prelungim dreapta AB (dincolo de punctul B) va intersecta gardul dat de 0x la 3m de intersecţia celor 2 garduri (pentru a transforma am înmulţit 3/5 cu 5).

This entry was posted in exemple and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *