Aplicație – înmulțirea matricelor

La trei întreprinderi se produc patru tipuri de produse. Datele despre volumul producţiei în prima şi a doua jumătate a anului sunt respectiv cele din tabelele de mai jos:

082

De asemenea se cunosc și cantităţile a două resurse necesare pentru a produce o unitate de producţie:

083

Având aceste informații se cere să se determine volumul anual de resurse pentru fiecare întreprindere. Vom nota cu A matricea asociată tabelului 1, cu B matricea asociată tabelului 2, cu R1 matricea asociată resursei 1 din tabelului 3 și cu R2 matricea asociată resursei 2 din tabelul 3.

084

085

086

În primul rând vom calcula producția anuală (suma dintre A și B) și vom nota această matrice cu C:

087

Pentru a calcula volumul anual corespunzător primei resurse, vom înmulți matricea C cu matricea R1:

088

În mod asemănător vom calcula și volumul anual pentru resursa a doua:

089

Vom putea pune într-o matrice cu trei linii și patru coloane, rezultatele finale. În această matrice, pe linie vom avea întreprinderile iar pe coloane vom avea rezultatele pentru R1, respectiv R2:

090

 

This entry was posted in exemple and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *