Testul F – aplicație (II)

S-au recoltat câte 20 plante de la 2 soiuri de grâu și s-au numărat boabele de la fiecare spic. Sa se studieze dacă avem diferențe semnificativwe între varianțele celor două eșantioane. Vom pune datele în următorul tabel:

Pentru a calcula abaterea standard vom folosi funcția STDEV:

pentru a vedea dacă avem diferențe între varianțele celor două loturi vom utiliza testul F.Avem ipotezele:

H0 (ipoteza nulă): nu avem diferențe semnificative între varianțe (p > 0,05)

H1: (ipoteza alternativă): avem diferențe semnificative între cele două varianțe. (p < 0,05)

Pentru a vedea care din cele două ipoteze se validează vom folosi funcția FTEST din excel (sau F.TEST în versiunea 2013). Această funcție va calcula valoarea p. După ce vom alege aceasta funcție din lista de funcții statistice, va apărea fereastra în care vom trece cele două șiruri de date:

După ce vom da un clic pe OK vom obține:

Deoarece valoarea p obținută este de 0,75 și e mai mare de 0,05 înseamnă că se validează ipoteza H0 (ipoteza nulă), deci nu avem diferențe semnificative între varianțele celor două șiruri de date.

Posted in exemple, funcții statistice Excel | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment