Aplicaţii determinanţi (II) – ecuaţia dreptei

Aplicaţie 1. Să se determine ecuaţia dreptei dată de punctele B(1,1) şi C (8,1). Vom folosi formula:

016

unde x1,y1 reprezintă coordonatele punctului B şi x2,y2 reprezintă coordonatele punctului C. Deci înlocuind în formulă datele din cerinţa exerciţiului vom avea:

017

În urma calculelor vom obţine următoarea ecuaţie a dreptei:

7y – 7 = 0 ⇒ y = 1

Observăm că x nu apare în ecuaţie. Aceasta e din cauză că dreapta este paralelă cu axa ox, deci pentru orice valoare a lui x, avem y egal cu 1. Deci dreapta BC este dată de y = 1.

Aplicaţie 2. Acum vom calcula ecuaţia dreptei date de punctele A(3,6) şi B(1,1). Pentru determinarea acestei ecuaţii avem:

019

Ecuaţia va fi: 5x – 2y – 3 =0.

Posted in Uncategorized | Leave a comment