Sigmund Freud – Psihanaliza fenomenelor oculte

freud* „Simţim clar că prejudecăţile nu sînt întotdeauna condamnabile; că, uneori, sînt justificate, oportune, pentru a ne feri de o cheltuială inutilă de energie. Ele nu sînt în fapt altceva decît concluzii trase prin analogie, pornind de la alte judecăţi bine fondate”.

* „Dar, iată că vine altcineva şi afirmă cu seriozitate că miezul Pămîntului este alcătuit din marmeladă! în faţa unei astfel de afirmaţii ne vom comporta cu totul altfel. Vom spune că marmelada nu se găseşte în natură, că este un produs al bucătăriei omului, că existenţa acestei materii presupune, în plus, prezenţa pomilor fructiferi şi a fructelor lor şi că nu vedem cum s-ar putea transpune vegetaţia şi arta culinară în interiorul Pămîntului; rezultatul acestor obiecţii intelectuale va fi o schimbare a interesului nostru; în loc să examinăm dacă miezul Pămîntului este cu adevărat alcătuit din marmeladă, ne vom întreba ce fel de persoană poate fi aceea care să aibă o asemenea idee şi ne vom mulţumi să-1 întrebăm de unde ştie acest lucru. Nefericitul autor al teoriei marmeladei se va simţi profund jignit şi ne va acuza că, având prejudecăţi pretins ştiinţifice, nu luăm în considerare în mod obiectiv afirmaţia sa”.

* „De la începutul începutului, când viaţa ne impune disciplina sa severă, în noi se trezeşte o rezistenţă împotriva inexorabilităţii şi monotoniei legilor gândirii şi împotriva exigenţelor impuse de confruntarea cu realitatea. Raţiunea devine duşmanul care ne lipseşte de o mulţime de şanse de realizare a plăcerii. Descoperim plăcerea de a ne sustrage raţiunii, cel puţin temporar, şi de a ne abandona seducţiilor absurdului. Şcolarul se amuză deformând cuvintele, eruditul îşi râde de activităţile sale după un congres ştiinţific, chiar un om serios se bucură de jocul cuvintelor de duh. O ostilitate şi mai serioasă faţă de „raţiune şi ştiinţă, cea mai bună dintre forţele omului”(Faust, I, 4.) îşi aşteaptă ocazia; ea îl preferă pe vindecător sau pe practicianul naturist în locul medicului care a studiat„;

Lasă un răspuns