Basarab Nicolescu – Ce este realitatea? – Editura Junimea, Iaşi, 2009

„Gîndirea totalitară, chiar cea de natură religioasă, este o gîndire fără Dumnezeu. (…) Acolo unde Noul Testament este inclusiv, totalitarismul este exclusiv. Aceasta e enorma miză contemporană a acceptării sau a neacceptării Terţului.

Asasinarea transcendenţei este împlinirea gîndirii binare. Relativul devine un absolut, astfel încît să se poată afirma totodată orice şi contrariul său. Adversarii acţionează fiecare «în numele lui Dumnezeu»? Care Dumnezeu?(…)” (pag.25)

„Bell propune înlocuirea noţiunii de observabil prin cea de beable (ceea ce într-o traducere aproximativă înseamnă «poate fi capabil de a fi») care pare să fie ecoul conceptului de potenţializare al lui Lupasco” (pag.27)

„Potenţializarea nu e o anihilare, o dispariţie, ci doar o memorare a ceea-ce-nu-s-a-manifestat încă” (pag.31)

„Dinamismele anatagoniste, în echilibrele lor variate, dau naştere sistemelor. Aceste sisteme reprezintă structurarea energiei, percepţia prin organele de simţ nefiind decît o aparenţă, o iluzie. «Mai greu încă… – scrie Lupasco – este să crezi realmente, să trăieşti convingerea teoretică că toate obiectele care ne înconjoară… nu au nimic „material”, în sensul multimilenar şi instinctiv al noţiunii de materie, şi că ele nu sunt… decît manifestările şi sistematizările mai mult sau mai puţin rezistente ale energiei…» (pag.36)

„Unde sfîrşeşte raţionalul şi unde începe iraţionalul? Gilles Gaston Granger distinge cu îndreptăţire trei tipuri de iraţional: iraţionalul «ca obstacol, punct de plecare al unei recuceriri a raţionalităţii», «iraţionalul ca recurs, ca mijloc de a reînnoi şi prelungi actul creator» şi, în fine, iraţionalul «prin renunţare», care corespunde «unei veritabile respingeri a raţionalului»”(pag.49-50)

„Dar necunoscutul este incontinuu prezent, de o manieră ireductibilă: el se manifestă prin puncte care vor fi prezente, orice am face, în sfera cunoscutului. Şi nu am putea defini sacrul ca fiind tocmai tot ceea ce este ireductibil în raport cu operaţiile mentale?” (pag.51)

*

Lasă un răspuns