Arhive etichetă: analiza unifactorială

Analiza unifactorială

Desigur pentru a realiza o analiza unifactorială c el mai simplu este să folosim soft-uri specializate pe statistică (SPSS sau PSPP – pe acest site am pus câteva din lucrurile ce se pot realiza cu ajutorul acesora). Totuși în această postare mi-am propus să realizez această analiza unifactorială în modul (aproape) clasic (am folosit Excel -ul).

Exemplu este preluat din cartea  “Making Sense of Data” – Glenn J. Myatt, dar rezolvarea cu ajutorul Excel-ului îmi aparține.

Pentru 4 Call Center s-au studiat numărul de apeluri. Să se studieze dacă avem diferențe semnificative între mediile acestor eșantioane. Fiind un test statistic formulăm mai întâi ipotezele:

H0: mediile eșantioanelor sunt egale
H1: mediile eșantioanelor nu sunt egale

Datele au fost puse pe o foaie de Excel:

da_018

Calculăm pentru fiecare Call Center media și varianța. Apoi calculăm media mediilor (pe linia 10 am pus numărul de înregistrări pentru fiecare centru):

da_019

Având variația în interiorul grupului dată de formula:

da_fig020

vom calcula in Excel valoarea acestei formule pentru datele din exemplul nostru:

da_021

Apoi vom calcula varianța între grupuri cu ajutorul formulei:

da_023

unde primul termen al diferenței din paranteză îl reprezintă mediile parțiale, iar al doilea termen reprezintă media din F11. Vom aceasta varianță cu ajutorul foii de Excel:

da_024

Apoi calculăm valoarea F:

da_025

Pentru a calcula valoarea p asociată acestei valori vom folosi funcția FDIST:

da_026

Am obtinut valoarea 0,00 (aproximare de 2 zecimale). Cum aceasta e mai mică de 0,05 se invalidează ipoteza H0 și se validează ipoteza H1, adică mediile eșantioanelor nu sunt egale.