Lista lucrarilor (autor sau coautor)

A. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE – matematică aplicată în alte domenii

 1. Corina Silvia, Pop; Cristian, Pomohaci; Romiţă, Iucu; Mihaela, Stîngu; Roxana Maria, Nemeş (2015) – Prevalence of Alccohol-Related Medical Problems among Excessive and Heavy-Drinkinig Women in a Romanian Emergency Hospital – Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, ISSN 1583-3410
 2. Denisa Dobrin, Tiberiu Ioan Nanea, Cristian Mihai Pomohaci, Corina Silvia Pop (2015) – Progression To Fibrosis In Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) – The Value Of Noninvasive Markers – Proceedings of the Romanian Academy – Series B: Chemistry, Life Science and Geoscience, pag 69-72, ISSN 1454-8267
 3. Pomohaci C.M. (2015) – Evaluare și motivație – Revista de Pedagogie, nr.1(2015), ISSN 0034-8678
 4. Corina Pop, Petruta Jantea, Dorina Calagiu, Denisa Dobrin, Sorina Diaconu, Nicoleta Tiucă, Adina Purcăreanu, C. Dugan, Alina Tomescu, Roxana Nemeș, C. Pomohaci (2014) – Empiemul pleural spontan – o complicație infecțioasă rară la pacienții cu ciroză – volumul celui de al XXXIV-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Oradea, 11-14 iunie
 5. Corina Pop, C. Pomohaci, Sorina Diaconu, Nicoleta Tiucă, Adina Purcăreanu, C. Dugan, Petruţa Jantea, Dorina Calagiu, Denisa Dobrin, Roxana Nemeș, Carmen Fierbinţeanu (2014) – Factori predictivi ai mortalității precoce după ligatură esofagiană pentru hemoragie variceală la pacienții cu ciroză hepatică – volumul celui de al XXXIV-lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Oradea, 11-14 iunie
 6. Pomohaci C.M., Oprea M (2010) – Aspecte privind vulnerabilităţile şcolilor. Studiu pilot în unităţile de învăţământ din sectorul 4 Bucureşti – Revista de criminologie, criminalistică și penologie Nr. 2/2010, Bucureşti, p. 25-34
 7. Pomohaci C.M. (2010) – Propunere a unor indicatori ce se pot utiliza în determinarea vulnerabilităţilor şcolilor – volumul Simpozionului național de psihologie al Poliției Române – ediţia a IV-a – „Direcţii şi perspective psihologice în abordarea unicităţii umane şi sintalităţii”, Bucureşti, ISBN 2068-1445
 8. Toma R.C., Pomohaci C.M. (2005) – Linux şi SST o soluţie fiabilă pentru infrastructura sistemului de educaţie informatizată – Lucrări Ştiinţifice, USAMV Bucureşti, Seria F, Vol. IX
 9. Pomohaci C.M., Toma R.C. (2005) – Aplicaţii ale lanţurilor Markov în vinificaţie – Lucrări Ştiinţifice, USAMV Bucureşti, Seria F, Vol. IX,
 10. Pomohaci C.M.(2005)– General consideration on using Hidden Markov Chains in psychological models – Analele Universităţii din Craiova, vol X, Craiova, pag.199-205, ISSN 1435-1275
 11. Pomohaci C.M., Radu T.C. (2005) – Aplicaţii ale alometriei în demografie – volumul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, „15 ani de î:nvăţămant superior”, Arad
 12. Pomohaci C.M. (2004) – Propunere a unui instrument statistic aplicabil în viticultură – Lucrările Stiinţifice ale Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, 2004, Iaşi, ISSN 1454-7376
 13. Ulmeanu C.E., Gârniţă V., Pomohaci C. (2003) –Toxapel—first hotline for children in Romania – Journal of Toxicology, Clinical Toxicology, vol.41, no.4,
 14. Câmpeanu Gh., Pomohaci N., Burcea M., Popescu M, Pomohaci C.M. (1997) – Color assesment of some whites wines by using the numerical parameters – first symposium „In vino analitica scientica”, Bordeaux, Franţa, pag. 482-486
 15. Stefan D., Dinca N., Manu E., Pomohaci C.M. (1997) – Tehnologia de cultivare a lucernei pentru furaj – Revista Cereale şi Plante Tehnice, nr.4,
 16. Cecilia Crivineanu, Bâlteanu Gh., Pomohaci C.M. (1995) – Cercetări privind influenţa fertilizării asupra producţiei şi calităţii sfeclei de zahăr – Lucrări Stiinţifice, vol 39, seria Agronomie, Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iasi

B. CĂRŢI

 1. Pomohaci C.M., Lungu C. (2010) – OpenOffice și SPSS cu aplicații în sociologie și psihologie – Editura C.H. Beck, București, 120 de pagini, ISBN 978-973-115-817-4
 2. Pomohaci C.M., Pârlea D. (2007,2008) – Analiza Datelor – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, ediția I 180 de pagini, ISBN 978-973-725-753-6; ediţia a II-a, revăzută – 180 de pagini, ISBN 978-973-163-162-2
 3. Pomohaci C.M. (2007) – Informatică utilizată pentru aplicaţii în sociologie şi psihologie – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 132 pagini, ISBN 978-973-725-745-1
 4. Pomohaci C.M. (2006) – Algebră liniară – Editura Didactică şi Pedagogică R.A., Bucureşti, 158 de pagini, ISBN 973-30-1091-X
 5. Man A.C.A., Pomohaci C.M (2006). – Promovarea vinurilor româneşti pe Internet – Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 136 pagini, ISBN 973-7854-23-3
 6. Pomohaci C.M.(2005) – Noţiuni introductive de utilizare a computerului: word, excel, documente html – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 160 pagini, ISBN 973-30-1880-5
 7. Pomohaci C.M. (2004) – Contribuţii la studiul unor clase speciale de modele Markov – Editura INVEL, Bucureşti, 95 pagini, ISBN 973-86015-1-7
 8. Gataulin A., Lica D., Pomohaci C (2002) – Biostatistica intuitivă – Editura CERES, Bucureşti, 203 pagini, ISBN 973-40-0584-7
 9. Pomohaci C., Vasilescu Eugenia (2001-2002) – Informatică şi instruire asistată de calculator – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, (ediţia I – 58 de pagini, 2001, ISBN 973-582-385-3; ediţia II, revizuită şi adăugită- 64 pagini, ISBN 973-582-514-7)
 10. Lica D., Pomohaci C.M. (1998) – Biostatistica – Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Atelierul de Multiplicat Cursuri, Bucureşti, 207 pagini

C. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE – matematică

 1. Pomohaci C.M. (2005) – Metodă de calcul a distanţelor între lanţurile Markov cu stări ascunse – Analele Stiinţifice ale Universităţii Naţionale „A.E. Jukov” din Harkov, Ucraina, pag.39-41, ISBN 966-662-098-7,
 2. Pomohaci C.M. (2003) – Some aspects concerning the space of Hidden Markov Chains – Transilvania University Press, 17th Scientific Session on Mathematics and its application, Braşov, pag. 209-214, ISBN 973-635-213-7
 3. Pomohaci C.M. (2003) – Cercetări ale proprietăţilor structurii unor clase speciale de lanţuri Markov – Analele Stiinţifice ale Universităţii Naţionale „A.E. Jukov” din Harkov, Ucraina, pag. 76-82, ISBN 966-662-061-8
 4. Pomohaci C.M. (1996) – Verificarea de ipoteze statistice prin testul hi-pătrat pentru lanţuri Markov – Lucrari Stiinţifice ale Facultăţii de Biotehnologie, vol I, seria F, Bucureşti, ISSN 1224-7774

D. LUCRĂRI PREZENTATE LA SESIUNI DE COMUNICĂRI, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, DAR NECUPRINSE ÎN VOLUM

 1. T.E. Şesan, I. Răut, F. Oancea, M. Ghiurea, L. Jecu, G. Vasilescu, G. Negru, G. Vlăsceanu, C.M. Pomohaci (2016) – Morpho-physiological parameters of Passiflora treated with Trichoderma, MAIA Project 160/2014, Workshop Trichoderma, ICECHIM
 2. Pomohaci C.M., Catană Lumința (2015) – The Relationship between Leisure Activities and Learning in Secondary School – Central and Eastern European LUMEN Conference: New Approaches in Social and Humanistic Sciences: NASHS , Chișinău, 11-13 septembrie
 3. Pomohaci C.M.(2010) – Indicatori sociali şi folosirea lor în cercetarea sociologică – Workshop internaţional „Prevenirea victimizării în marile aglomeraţii urbane”, Braşov, 26-29 mai
 4. Pomohaci C.M., Oprea M. (2010) – Aspecte privind vulnerabilităţile şcolilor. Studiu pilot în unităţile de invăţământ din sectorul 4 – Conferinţa Naţională România după 20 de ani: schimbări şi probleme sociale. Calitatea vieţii, încotro?, Bucureşti, 12-13 februarie
 5. Pomohaci C.M, Dobranici L. (2009) – Este percepţia fenomenului violenţei asupra vârstnicilor afectată de criza economică? – A 2-a Conferinţă Naţională de Psihogeriatrie „Vârstnicii un patrimoniu naţional”, Piatra Neamţ, 11-13 septembrie
 6. Pomohaci C.M. (2008) – Violenţa asupra vârstnicilor. Concluzii ale unui minichestionar – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
 7. Pomohaci C.M. , Trestianu Laura, Florian Sandu(2008) – Percepţii ale bucureştenilor privind realităţile sociale actuale – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
 8. C.M. Pomohaci (2007) – Explorarea motivaţiei agresivităţii la adolescenţii defavorizaţi – Seminarul „Tendinţe ale criminalităţii. Siguranţa viitorului”, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, 9 octombrie
 9. C. Tudose, C.M. Pomohaci, G. Grigore, R. Dincă-Niculescu (2007) – Social and medical care of people with demetia in Romania – 3rd International Symposium on Rehabilitation in Long-Term Care, Torun, Polonia, 25-27 septembrie
 10. C.M. Pomohaci, S.A. Marica, C.G. Dumitriu (2006) – The necessity of individualization of the terapeutically and educational intervention on juvenile deliquent – Conferinţa Internaţională de Psihologie Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti, 26-29 octombrie
 11. Pomohaci C.M. (2005) – Aplicaţii ale lanţurilor Markov în viticultură – Sesiunea Stiinţifică Anuală a Facultăţii de Horticultură, U.S.A.M.V. Bucureşti
 12. Pomohaci C.M. (2002) – Alometria ca instrument în studiul performanţelor studenţilor – Sesiunea Stiinţifică a Facultăţii de Sociologie-Psihologie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
 13. Pomohaci C.M. (2001) – Despre erorile de calcul în cercetare – Sesiunea Stiinţifică a Facultăţii de Sociologie-Psihologie, Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
 14. Pomohaci C.M., Lica D. (1995) – Rolul spreadsheet-urilor în agricultură – Conferinţa a III-a ROMAI, Chişinău, Moldova