Arhive zilnice: 9 septembrie 2016

Indici de mărime al efectului: d- Cohen (II)

1. d-Cohen pentru testul t (când se cunoaște abaterea standart)

Notații:

nt, st – cei din eșantionul experimental (t – tratament)
nc, sc – cei din eșantionul de control
spooled – abat.st. pentru cele 2 eșantioane

Atunci avem formula:

002

În aceste condiții indicele d-Cohen va fi:

003

unde xt/xc reprezintă media pentru eșantionul experimental/de control

2. d-Cohen pentru testul t (când nu se cunoaște abaterea standart)

Notații:

se păstreză notațiile de mai sus și cu t – se notează valoarea tabelară a lui t

În aceste condiții indicele d-Cohen se va calcula după formula:
004

Observație: pentru interpretarea indicelui d-Cohen vezi finalul postării anterioare

Pentru a vedea o interpetare grafică a modului de funcționare a acestui indice puteți accesa această pagină

Bibliografie

1.Thalheimer, W., & Cook, S. (2002, August). How to calculate effect sizes from published research articles: A simplified methodology. Retrieved September 09, 2016 from
http://work-learning.com/effect_sizes.htm.
2.http://trendingsideways.com/index.php/cohens-d-formula/ accesat pe 9 septembrie 2016