Arhive zilnice: 7 septembrie 2016

Indici de mărime al efectului: d- Cohen (I)

 • testul statistic ne arată dacă există o diferență/asociere semnificativă
 • mărimea efectului ne arată cât de mare este diferența/asocierea

Mărimea efectului se bazează pe două categorii de indicatori:

 1. bazați pe diferența standardizată dintre medii: d-Cohen, delta Glass, g – Hedges
 2. bazați pe asocierea dintre variabile: r, r², η² (eta), ω² (omega)

Calcularea indicelui d-Cohen pentru testul z

Dacă notăm cu m media eșantionului, cu μ media populației și cu σ abaterea standart a populației atunci indicele d Cohen va avea următoarea formulă:

001

Interpetarea (empiric):

 • d < 0,20 – mărimea efectului este mică
 • 0,20 < d < 0,60 – mărimea efectului este medie
 • d > 0,60 mărimea efectului este mare

Interpretare (extins)

Avem 4 posibilități.

 1. Se respinge H0 și mărimea efectului este mică = deși avem diferențe semnificative rezultatele nu au o importanță practică deosebită.
 2. Se respinge H0 și mărimea efectului este mare = diferențele sunt semnificative statistic și practic
 3. Se acceptă H0 și mărimea efectului este mică = ipoteza se verifica atât statistic cât și practic
 4. Se acceptă H0 și mărimea efectului este mare = Fie efectul a apărut din întâmplare, fie rezultatul se datorează eșantionului redus de subiecți. Există un risc crescut de a comite eroarea de tip II. Se recomandă creșterea puterii testului (eventual prin mărirea volumului eșantionului)

Bibliografie

 1. Opariuc-Dan, Cristian. 2009. Statistică aplicată în științele socio-umane. Noțiuni de bază – Statistici univariate. Cluj-Napoca
 2. Sava, Florin. 2004. Analiza datelor în cercetarea psihologică. Cluj-Napoca